e-TUTORIALS

e-handledning: En introduktion till virtuell verklighet för kulturarvsundervisning

Denna handledning är utformad för personer inom kultur- och arvssektorn som överväger att integrera Virtual Reality i sina utbildningsprogram. Det kommer att ge en medvetenhet om de viktigaste elementen som måste beaktas när man utformar, utvecklar och rullar ut VR-upplevelser.

CPD COURSE

Innehåll kommer snart!

CPD COURSE

CPD COURSE

e-handledning: En introduktion till AR för kultur- och kulturutbildning

Denna handledning är utformad för de inom kultur- och kulturarvsektorerna som överväger att integrera Augmented Reality i sina utbildningsprogram och ger en grundläggande medvetenhet om typer av AR, exempel på AR i kulturarvsektorerna, en metod för att skapa en billig AR Digital Museum Tour Guide och länkar till resurser och verktyg.

ViRAL Logo with white eye.png

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.