e-TUTORIALS

VR-ENG.png

e-handledning: En introduktion till virtuell verklighet för kulturarvsundervisning

Denna handledning är utformad för personer inom kultur- och arvssektorn som överväger att integrera Virtual Reality i sina utbildningsprogram. Det kommer att ge en medvetenhet om de viktigaste elementen som måste beaktas när man utformar, utvecklar och rullar ut VR-upplevelser.

AR-ENG.png

e-handledning: En introduktion till AR för kultur- och kulturutbildning

Denna handledning är utformad för de inom kultur- och kulturarvsektorerna som överväger att integrera Augmented Reality i sina utbildningsprogram och ger en grundläggande medvetenhet om typer av AR, exempel på AR i kulturarvsektorerna, en metod för att skapa en billig AR Digital Museum Tour Guide och länkar till resurser och verktyg.

Video-Tutorial: Using Smart devices

Video-Tutorial: Videos at Heritage Sites


 

Video-Tutorial: Video Interviews

Video-Tutorial: Advanced Tutorial