Innehåll kommer snart!

VR / AR / 360 eTurorials - ger möjligheten att ytterligare skapa nya anpassade pedagogiska VR, AR och 360-
baserade resurser anpassade till specifika sammanhang och behov hos slutanvändarna (vuxenutbildare och yrkesmän i kulturarvet) och slutmottagare (vuxen som har färre möjligheter).

CPD COURSE

Content coming soon!

CPD COURSE

CPD COURSE

ViRAL Logo with white eye.png

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.