HANDBOK

cover.png

Handboken

 

Den här guiden är utformad för att ge dig en övergripande bild av hur du använder och implementerar VIRAL-metoderna i vuxenutbildningen. Sammanhanget med VIRAL-projektet är att utforska och dokumentera det industriella arvet i deras lokala samhällen.

VIRAL strävar efter att erbjuda färdighets- och / eller utbildningsvägar för vuxna i nya nyckelkompetenser och samtidigt utrusta vuxenutbildare och yrkesverksamma inom kulturarv i insamling och arkivering av arvsmaterial.

Resurserna i denna handbok kan användas för att stödja teori i praktiken och ge inspiration genom följande områden:

 

Utbildningsuppsatser

Fallstudier

Viktiga referensvillkor

car.png

Innehåll kommer snart!

ViRAL Logo with white eye.png
Eramsus + logo.png

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

viral buildings.png

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.