top of page

TRÄNING

Quests.png

QUESTS

CPD-kurs: En kontinuerlig professionell utvecklingskurs (CPD) för vuxenpedagoger och yrkesverksamma inom kulturarv.

latching machine.png
Educator Notes Image.png

VIRAL QUESTS
Lärarhandledning

vintage carding machine.png
Curriculum Image.png

VIRAL CPD
TRÄNINGSKURS LÄROPLAN

car.png
LOM-EN.png

LÄRANDE UTGÅNG MATRIX

Lärningsresultatmatrisen (LOM) presenterar de nyckelkompetenser som vuxna elever ska uppnå i ett sammanhang för att skydda minnen från deras lokala industriella arv.

LOM har sammanställts enligt European Qualification Framework (EQF) som en uppsättning lärandemål (LO) - vad gäller kunskap, färdigheter och kompetenser.

bottom of page