CPD-KURS

Quests.png

QUESTS

CPD-kurs: En kontinuerlig professionell utvecklingskurs (CPD) för vuxenpedagoger och yrkesverksamma inom kulturarv.

latching machine.png
Educator Notes Image.png

VIRAL QUESTS
Lärarhandledning

vintage carding machine.png

CPD COURSE

Curriculum Image.png

VIRAL CPD
TRÄNINGSKURS LÄROPLAN

car.png

LÄRANDE UTGÅNG MATRIX

Lärningsresultatmatrisen (LOM) presenterar de nyckelkompetenser som vuxna elever ska uppnå i ett sammanhang för att skydda minnen från deras lokala industriella arv.

LOM har sammanställts enligt European Qualification Framework (EQF) som en uppsättning lärandemål (LO) - vad gäller kunskap, färdigheter och kompetenser.

ViRAL Logo with white eye.png
Eramsus + logo.png

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

viral buildings.png

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.