CPD-KURS

CPD COURSE

LOM-EN.png

LÄRANDE UTGÅNG MATRIX

Lärningsresultatmatrisen (LOM) presenterar de nyckelkompetenser som vuxna elever ska uppnå i ett sammanhang för att skydda minnen från deras lokala industriella arv.

LOM har sammanställts enligt European Qualification Framework (EQF) som en uppsättning lärandemål (LO) - vad gäller kunskap, färdigheter och kompetenser.

CURRICULUM

Kommer snart!

ViRAL Logo with white eye.png

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.