RESURSER

ViRAL CPD-FRÅGOR

CPD-kurs: En kontinuerlig professionell utvecklingskurs (CPD) för vuxenutbildare och

yrkesverksamma inom kulturarvet.

eTUTORIALS

eTutorials om VR, AR och 360 skapande.

ESSÄER

Uppsats kommer snart!

CPD COURSE

ViRAL Logo with white eye.png

ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen.

The ViRAL Project 2018-1-AT01-KA204-039209 has been funded with support from the European Commission.