top of page

Vuxenutbildning med Virtual Reality, Augmented Reality och 360-graders filmer med Europas, postindustriella kulturarv.

VIRTUELL VERKLIGHET ARKIVLÄRNING (ViRAL)

Med en utgångspunkt i arkiven och kulturarvet över Europas postindustriella samhällen, särskilt med fem arkiv från Dornbirn (AT), Wuppertal (DE), Osijek (HR), Torres Novas (PT) och Coventry (Storbritannien) och vuxenutbildningsförmåga hos alla partners projektet VIRAL syftar till att berika vuxna nyckelkompetenser inför färre möjligheter genom ett nytt vuxenutbildningsprogram för användning av virtual reality (VR), augmented reality (AR) och 360-graders filmer (360) teknikverktyg och dokumentära metoder. ELearning Studios (UK) leder till produktion av uppsättningar av virtuell verklighet (VR), 360 graders filmer (360) och augmented reality (AR) utbildningsresurser för vuxenutbildning i ett sammanhang för att skydda minnen från det lokala industriella arvet.

girl in roman site.png
bottom of page